Equivalències anglès-català

-actuary. s.v. acte diu que el cat. actuari, “com a terme tècnic de finances, és un concepte desenrotllat en anglès en el s. XIX” (I, 41a18-20)

-agree ‘cause to agree’ = ‘posar d’acord’ ‘fer anar d’acord’ (I, 73b40-44)

-anything = res “en frases negatives, interrogatives o dubitatives” (I, 238b37-40)

-artillery = provisions, municions (Chaucer, segle XIV) (I, 441a32-34)

-avives = adives (v. I, 52b18-22, on fa aquest terme cat. equivalent de les formes secundàries angleses vives i fives).

-art. to have neither art nor part – no tenir art ni part. (No és calc, sinó que segurament totes dues són frases encunyades d’origen jurídic, procedents del “dret anglo-normand” i el “dret feudal nostre” respectivament.) (I, 435b56-436a11)

-bacon ‘cansalada viada’ (I, 532a15)

-bargain ‘negociar, mercadejar’, ‘regatejar’ (I, 650b46-49)

-beam ‘biga’ (I, 794b44-46; I, 796b16), ‘timó’ (I, 796b16)

-bell ‘esquella, campana’ (I, 582b10)

-bias ‘manera, mètode’, ‘parcialitat, apartament de les normes’ (I, 793a32-33)

-bin ‘caixa’ (I, 812b13)

-blaze ‘abrandar-se, inflamar-se’ (I, 845b45-46)

-blight = neuliment de la collita (nota 2 aliacrà, I, 195a14-15)

-bloated = botit (II, 170a39)

-blow ‘bufar’ (I, 847b43-44)

-Blue book = Llibre blau ‘exposició, que s’imprimeix per al Parlament, de la política estrangera, acompanyant-la amb el text dels principals documents’ (I, 835a37-44)

-blue-print ‘pla, projecte’ (I, 835a45)

-bold ‘atrevit’ (I, 583a21)

-bolt: “‘forrellat’ (també ‘cadenat’ i ‘clavilla’)” (I, 579b47-48)

-bolt (“bolting”): “‘tancar amb pany i forrellat, barrar una porta’” (I, 579b48-49) 

-bore (unmannered b.) ~ bútxara (II, 361a45-46)

-botch: ‘pedaç’, ‘bony de sargits’ (II, 150a59-60)

-bountiful = generós; abundant (‘plentiful’) (I, 610a37-38)

-bounty = bondat; benvolença divina; donatiu (I, 610a34-37)

-bowl = tassa (II, 154a31)

-browse = llegir alt per alt (I, 228b4-5) 

-brushwood = brolla (II, 262a53-54)

-buoy = surar (II, 38b38)

-burgeon = borró; brot (II, 130b2)

-butts. s.v. abrusar diu: “Burilla (de fumador) ‘punta de cigarret’ (= fr. bout de cigarette, angl. butts, cast. colilla, sudamer. pucho)” 

-camping = acampada (“substitut de l’anglo-internacional camping, adoptat des de c. 1925 [...], i així també acampadors, -ador, els qui ho fan (noms il·lustres de F. Cuito, M. Baltà i JMBatista)” (II, 462a25-31)

-carragaheen = carragahen (Fabra, DIEC2), molsa irlandesa (II, 587a32-35)

-cloak = tapar, protegir (II, 765a26-27)

-commodities ‘provisions de primers aliments o matèries’ (I, 72a2-3) 

-cute = bufó (II, 321b34)

-dead calm. s.v. albaïna ‘calma blanca’ proposa aquest terme, que amb aquest sentit és medieval (I, 139a13)

-dislocate ‘dislocar, desllorigar (un os)’ (I, 176a30)

-dumping (postverbal de dump1 acc. 2.c de l'Oxford). s.v. abandonar diu: “Són moltes les accs. secundàries i figurades, i amb ramificacions ulteriors, de vegades negligides pels diccs.; p. ex. de la d’AlcM II, 3. ‘descuidar si mateix o els popis interessos’ (ja en el Tirant) prové l’acc. mercantil +abandonar els preus (fer o deixar que baixi el valor dels articles en venda) –quasi el dumping anglo-saxó–, sobre la qual veg. nota en la meva ed. del Buen Amor 1337a.” (També fa l’equivalència a I, 567a55-57.) 

-excerpt = buidar, despullar (‘extraure dades’) (II, 331a25-27 i remisió nota 4)

-germ(s) ‘brotada, borrons, botges’ (I, 821b13-14)

-get away: v. steal away 

-hasten = cuitar (II, 304a48)

-havoc ‘assolar, destruir’ (I, 678a7-9)

-heed ‘fer atenció’ (I, 549b47-48)

-high-blown = botit (II, 170a39)

-highly = altament. “s’ha usat ja d’antic com a mer adverbi intensiu ‘molt, fortament’ [S. XV, Ginebreda], valor amb el qual no és de cap manera suspecte d’anglicisme (com s’ha dit alguna vegada) — per més que l’anglès hagi descabdellat encara més aquest ús de highly, i que el cast. i el francès recorrin a expressions diferents.” (I, 23150-57, incloent-hi la nota 13 amb cites d’Olwer, Candi i Antoni Maria Alcover, I, 233a20-26)

-hold. take hold upon = aferrar ((I, 407b15-16)

-hood ‘caputxa’ (I, 550a8-9)

-husbandry ‘administració rústica’ (II, 113b29)

-husk = clova o tavella de vegetal (I, 562a20-22)

-inflated = botit (II, 170a38) 

-jump. to j. a class = fer campana (II, 464a7)

-lean upon ‘recolzar, repenjar-se en’ (I, 407b15-17)

-mad = mutilat (sentit etimològic, no recollit pròpiament a l’Oxford) (II, 40b47)

-narrow (v). s.v. estrènyer diu: “[...] no és gens desenraonat, si se’n fa ús [d’estretir] amb força moderació i parquedat, d’estendre’l a la llengua literària i general, com ja feia Fabra (en la seva magnífica i tan desaprofitada Gramàtica anglesa p. p. la Bàrcino 1924, ja l’usava per traduir els angl. to narrow, to squeeze, en forma inequívoca)” 

-nice = bufó (II, 321b34-35)

-nimble = vivaç, àgil (II, 304a47)

-noisy = brogidós (aplicat a la gent i animals, II, 257b23-34)

-peruse = llegir alt per alt (I, 228b4-5)

-pitch = saltar, cabussar-se, capbussar-se (una embarcació) (II, 195b58-196a3; II, 515a55-58) (cf. to roll)

-pitching = capbusseig 'capcinada que una nau pega' (Ruyra) (II, 515b18-20)

-plentiful = abundant (I, 610a38)

-plump ‘obtús’, ‘feixuc i inhàbil’ (acc. 1 Oxford, obsoleta) (II, 42a14)

-posse (“anglo-amer.”) ‘escamot de sometent, tropa de civils armats’ (I, 618b24-25)

-pour = ploure a bots i barrals (II, 151b41-42)

-presently. s.v adés definit com ‘adés, suara’ (I, 47b55-60; amb referències prèvies, molt interessants, als matisos de sentit entre at present i now i les parelles verbals corresponents en alemany, italià i francès, 47b36-55)

-quick = vivaç, àgil (II, 304a47)

-rather = més aviat (I, 519a22-23)

-reach to ‘atènyer’ (I, 407b16-17)

-roll = brandar (una nau) (I, 570b13-17)

-ruin ‘assolar, destruir’ (I, 678a7-9)

-seize ‘aferrar’ (I, 407b15-16)

-silversmith = argentador ‘argenter’ (textos medievals) (I, 381a56-60)

-snap (v). s.v. pet diu: “Fontserè anotava al seu DOrt c. 1925 petar-se amb l’equivalència anglesa ‘to snap’ (o sigui ‘break with sharp crack: snap a string, a stick, oar, wire, snaps’)”

-soothsay (v) ‘profetitzar’, i soothsayer ‘profeta, endevinaire’ (I, 514a36-39)

-spoil ‘assolar, destruir’ (I, 678a7-9) 

-spray ‘esquitxar’ (II, 288a50)

-sprout(s) ‘brotada, borrons, botges’ (I, 821b13-14)

-squat (v). s.v. acotar definit com ‘ajupir-se, aclofar-se’ (I, 37a36)

-squeeze (v). v. narrow

-starwort. water starworts = cal·litricàcies (II, 436b55-58)

-stay2. stay upon ‘recolzar, repenjar-se en’ (I, 407b15-17)

-steal away. s.v. robar diu: “Robar el cos modisme útil amb el valor del fr. se dérober, anglès to steal away, to get away, al. sich stehlen, cast. hurtarle el cuerpo a: ‘anàvem a salt de mata, robant de continu el cos a les columnes, o escopetejant-les si a mà venia’, Mrn Vayreda (Carlinada V, p. 71).”

-surgeon = cirurgià (II, 715b56)

-surgery = cirurgia (II, 715b56)

-surly: v. SORNA

-swollen = botit (II, 170a38)


-tidings = albíxeres (enllaçant-los a través de diccs. àrabs, I, 154b40-47)

-trade ‘tràfic comercial’ (s.v. alisis tradueix literalment trade-winds ‘vents alisis’ com ‘vents de tràfic comercial’, I, 201a53-54) 

-truant. to play t. = fer campana (II, 464a7)

-unbridled = a tota brida, a brida abatuda, a regnes perdudes (nota 3 brida, II, 234b7-20) 

-underwood = brolla (II, 262a53-54)

-upbraid = respostejar, reptar (II, 233a49)

-wad ‘buata’ (I, 723a52-53), ‘cotó en floca per enconxar o folrar’ (I, 724a1-3)

-wink (llatí nutus, I, 429a33). ‘fer l’ullet, guinyar l’ull’ (I, 429a6-7)

-wrench = torçar (II, 193a6-7)