Remissions incompletes

-La remisió de antull i derivats a ull (I, 333a14) està situada abans de l'entrada ANTROPO-, i hauria d'anar després
-Errata encavalcada: La remissió de la nota 15 de barra dintre el cos de l’article ha d’anar al lloc de la 16, que ha d’anar al lloc de la 17, que ha d’anar al lloc de la 18, que ha d’anar al lloc de la 15 (i així es tanca el cercle i tot queda al seu lloc)
-Errata: A barraca hi ha dues remissions de nota amb el número 4, la segona de les quals (I, 668a16) hauria de ser “5”, mentre que la 5 (I, 668a18) hauria de ser “6”. La 6, per la seva banda (I, 668a19), crec que hauria de desaparèixer
-Al text de l’article bassa hi ha dues remissions a la nota 9, mentre que al cos de notes només hi ha una nota 9. Crec que la remissió sobrera és la primera (I, 703a13), o bé és que al cos de notes falta la nota corresponent a aquesta remissió.
-A I, 815b32 s’hauria d’afegir, després de “Bitllo-bitllo, V. bitllar”: “(BITLLA)”
-A boga III falta la remissió de la nota 5 al cos de l’article (que hauria d’anar segurament a II, 32b51)
-A II, 56b60, abans de “Bojal”, hi hauria de dir: “Bojac, V. boix
-A II, 76a60-b1 remet boltereny a voltor, però just a continuació (II, 76b3ss) posa l’article boltereny
-A bony falta la remissió de la nota 6 al cos de l’article (que ha d’anar en algun lloc de II, 93a)
-A borrufa, borrufada (II, 141a23) falta remissió a BRÒFEC, per una banda, i a BOIRA, per l’altra (últim paràgraf abans dels derivats), on se’n donen altres explicacions etimològiques.
-A II, 162a3, després de rebotut, falta la remissió a la nota 11.
-A II, 226b30, hi ha una remissió a una nota 1 que hauria de ser “2” i que no apareix. 
-A II, 249b24, la nota 5 ha de tenir en realitat el número 6 (la nota precedent és l’autèntica nota 5) 
-A II, 257b26, remissió a una nota 12 inexistent (que potser havien de ser les cites transcrites a continuació) 
-La remissió “Auspici. V. Ocell” no porta enlloc, perquè s.v. ocell no hi ha cap referència a auspici 
-“Caderlina, V. card” (II, 386a32) ha d’anar a continuació de CADENY
-No trobo la remisió de la nota 2 de cartre dintre del cos de l'article
-L'article casmogàmia (II, 614a29-32) hauria d'anar just abans de casó (II, 614a37)
-No trobo la remisió de la nota 4 de clamar, però deu haver d'anar a II, 731b1